ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Η υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα επιτρέπεται από το 1999, σύμφωνα με το άρ. 45 του Ν. 2773/1999, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22-12-1999 και επιτρέπει την υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων ΙΧ, ΔΧ, ταξί κτλ. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η υγραεριοκίνηση αυτοκινήτων αλλά και τις προϋποθέσεις και τους όρους ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τους, καθορίζει η υπουργική απόφαση 18586/698 της 29ης Μαρτίου 2000 .

Το LPG (Liquefied Petroleum Gas) ουσιαστικά δεν είναι παρά αέριοι υδρογονάνθρακες και, για την ακρίβεια, ένα μείγμα προπανίου (C3H8) και βουτανίου (C4H10), το οποίο σε αρκετές χώρες χρησιμοποιείται ήδη από το 1940. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, περίπου 1.000.000 αυτοκίνητα καίνε υγραέριο.

Στην πράξη το υγραέριο είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο 103-108 οκτανίων, κάτι που εξαρτάται από την ποσοστιαία αναλογία του προπανίου στο μείγμα, η οποία στο υγραέριο που συνήθως χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι της τάξης του 60%.