ασφαλεια

Το υγραέριο είναι πολύ ασφαλές. Η πλήρωση της δεξαμενής υποχρεούται από το νόμο να φτάνει έως το 80% προκειμένου να μένει ωφέλιμος χώρος, σε περίπτωση απότομης αύξησης της θερμοκρασίας και αυτό γίνεται αυτόματα κατά την πλήρωση της. Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε στην AGN-Autogas πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Τα συστήματα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: Οι δεξαμενές καυσίμου (ρεζερβουάρ) που έχουν κατασκευαστεί από ειδικές επενδύσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ατσάλι (κράμα σιδήρου – χάλυβα πάχους 3 έως 5 χιλιοστών). Ζυγίζει περίπου 20 με 40 κιλά κενό και 55 με 60 κιλά γεμάτο. Σε περίπτωση τρακαρίσματος αντέχουν σε τεράστιες δυνάμεις, χωρίς παραμόρφωση ή διαρροή.

Η ροή του υγραερίου διακόπτεται αυτόματα από δύο ηλεκτρονικές βαλβίδες μόλις σταματήσει ο κινητήρας του οχήματος.

Το στόμιο τροφοδοσίας συνδέεται στη δεξαμενή με βαλβίδα και δεν επιτρέπει την διαφυγή υγραερίου.

Βαλβίδα εκτόνωσης για αποφυγή έκρηξης σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί πολύ η εξωτερική θερμοκρασία.

Βαλβίδες ασφαλείας που διακόπτουν την παροχή υγραερίου σε τυχόν διαρροή.

Το κύκλωμα τροφοδοσίας υγραερίου στο όχημα είναι απόλυτα στεγανό και δεν περνάει μέσα από το χώρο της καμπίνας.